معرفی یک نرم افزار به صورت کامل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن معرفی یک نرم افزار به صورت کامل :

معرفی یک نرم افزار به صورت کامل

مشخصات و ویژگی های کلی نرم افزار

این نرم افزار همان طور که در فرم تاییدیه پروژه تعیین شده دارای دو بخش اصلی می باشد. بخش اول که شامل آزمون راهنمایی و رانندگی است و بخش دوم که شامل تشخیص حق تقدم می باشد.

این نرم افزار با Visual Basic نوشته شده که بانک آن نیز Access 2000 طراحی و پیاده سازی شده است.

این نرم افزار در چندین فرم و یک Moudule طراحی شده است. که در فصل های بعدی به طول کامل در مورد فرم های برنامه توضیحاتی داده شده است که در فصل های بعدی به طور کامل در مورد فرم های برنامه توضیحاتی داده شده است. این برنامه علائم راهنمایی و رانندگی را به طور کامل شامل می شود. به این ترتیب که از کاربر در قسمت آزمون از علائم و تابلوها آزمون گرفته می شود. و آزمون به صورت تستی و سه جوابی می باشد و این امکان به کاربر داده شده که گزینه را با کلیک کردن ماوس انتخاب کند بعضی از این سوالات شامل عکس و بعضی از سوالات طبق دفترچه آزمون آئین نامه شامل عکس و تصویر نمی باشند.

از ویژگی های مهم این نرم افزار هوشمند بودن آن است.

به این معنی که کاربر در قسمت دوم پروژه (تشخیص حق تقدم), حالات مختلف را به کمک Mouse و شکل های موجود (ماشین- سه راه- چهارراه- میدان- تابلو حق تقدم) را به انتخاب خود طراحی می کند و کامپیوتر با الگوریتمی که برای آن پیاده سازی شده همان زمان حق تقدم را نشان می دهد.

نحوه استفاده

و

کار با نرم افزار

نحوه نصب و راه اندازی

برای نصب این نرم افزار کاربر می بایست روی فایل Setup.exe کلیک کند و بعد از کلیک کردن فایل, فایل اجرا می شود و برنامه از کاربر مسیری را برای نصب این نرم افزار دریافت می کند بعد از دادن مسیر و تایید آن نرم افزار شروع به نصب شدن می کند. بعد از نصب, کاربر کافیست روی فایل Project.exe کلیک کند.

شروع منوها

پس از نصب و اجرای برنامه فرم زیر را مشاهده می کنید:

این فرم از کاربر می خواهد که تاریخ آزمون را وارد کند کاربر بایستی تاریخ را به طور دقیق وارد نماید. به عنوان مثال اگر امروز بیست و نهم آبان ماه سال 1381 باشد کاربر بایستی آن را به صورت 29/08/1381 وارد نماید تا بتواند وارد برنامه شود در غیر این صورت سیستم منتظر می ماند تا کاربر تاریخ صحیح را با فرمتی که در سطح بالا توضیح داده شد وارد کند. بعد از اینکه کاربر تاریخ را به طور کامل وارد کرد فرم اصلی نرم افزار بر روی صفحه مونیتور نمایان می شود. این فرم به صورت زیر می باشد:

نام این فرم fotm1 می باشد این فرم از دو ListBox به نام های list که حاوی سه پارامتر ثبت مشخصات, شروع آزمون و نتیجه آزمون است ولیست بعدی فرم List2 نام دارد که حاوی سه پارامتر آموزش, گزارش فردی و گزارش کلی می باشد. برای انتخاب گزینه ها به اندیس های لیست کار شده است. برای زمینه این فرمعکسی انتخاب شده است, این فرم شامل سه کلید به نام های حفاظت سیستم (lock-btn), آموزش حق تقدم (Taghadom-btn) و خروج (Exit) می باشد.

در این فرم برای زیبائی و کنترل دقیق آن خاصیت BroderStyle به Fixed Tool Window ست شده تا کاربر فقط قادر به بستن فرم باشد و اختیاراتی نظیر بزرگ و یا کوچک کردن آن و یا انتقال آن به جای دیگری از صفحه از او سلب شده است. Caption این فرم برای زیبائی و خوانایی بیشتر به سیستم هوشمند اداره راهنمایی و رانندگی ست شده است. ارتفاع این فرم را به 8970 و عرض آن را به 11970 ست شده است. ناگفته نماند که خاصیت WindowState آن نیز به 0-Normal آن نیز به 0-Normal تغییر داده شده. مدیر سیستم با کلیک (انتخاب) کردن روی گزینه ها می تواند نرم افزار را کنترل و هدایت کند. در زیر به شرح کامل گزینه ها می پردازیم:

ثبت مشخصات: نام این Form2 می باشد که ارتفاع آن به 7050 و عرض آن به 10950 ست شده است, برای زیبایی و خوانایی فرم Caption فرم را به ثبت مشخصات تغییر داده ایم. برای کنترل دقیق آن خاصیت Moveable را False کرده ایم و خاصیت BroderStyle آن را نیز به Fixed Tool Window تغییر داده ایم تا کاربر قادر به انتقال و بزرگ و کوچک کردن فرم نباشد. در این فرم از یازده برچسب که به ترتیب زیر می باشد استفاده شده است.

Title- lbl: این برچسب برای عنوان فرم گذاشته شده است که Caption آنرا به «لطفاً مشخصات داوطلب را وارد کنید» ست شده است.

Orging-cd: این برچسب که برای نگهداری کد داوطلب طراحی شده یک کپی از کد داوطلب بر می دارد. البته ناگفته نماند که خاصیت Visiable آن را برای پنهان شدن به Flase ست کرده‌ایم.

Name-lbl: این برچسب, نام پرچسب نام داوطلب است که در خاصیت Caption آن «نام:» نوشته شده است.

Lanme-lbl: این برچسب, برچسب نام خانوادگی داوطلب است که در خاصیت Caption آن «نام خانوادگی:» نوشته شده است.

Father- lbl: این برچسب, برچسب نام پدر داوطلب است که در خاصیت Caption «نام پدر» نوشته شده است.

Number- lbl: این برچسب, برچسب شماره شناسنامه داوطلب می باشد که در خاصیت Captopn آن ‌«شماره شناسنامه:» نوشته شده است.

Year-lbl: این برچسب, برچسب سال تولد داوطلب می باشد که خاصیت Caption آن را به سال تولد تغییر داده ایم.

Locatopn-lbl: این برچسب, برچسب محل تولد داوطلب می باشد که در خاصیت Caption آن «محل تولد:» نوشته شده است.

Address-lbl: این برچسب, برچسب آدرس داوطلب می باشد که خاصیت Caption آن «آدرس آزمون:» نوشته شده است.

Date-lbl: این کلید کلیدی است که با زدن آن لیست افراد نمایش داده می شود به همین جهت Caption آن را به «تاریخ آزمون:» نوشته شده است.

این فرم حاوی پنج کلید است این کلیدها عبارتند از:

List-btn: این کلید, کلیدی است که با زدن آن لیست افراد نمایش داده می شود. به همین جهت Caption آن را به «لیست افراد» ست کرده ایم.

Ok-btn: این کلید, کلیدی است که کاربر پس از انتخاب فرد از لیست داوطلبان و یا ورود اطلاعات جدید برای تایید ور فتن به فرم اصلی از آن استفاده می شود برای خوانایی خاصیت Caption آن به «تایید» ست کرده ایم.

Save- btn: این کلید برای ذخیره کردن اطلاعات وارد شده توسط کاربر به کار می رود. به همین منظور خاصیت Caption آن را به «ذخیره» ست کرده ایم.

New-btn: این کلید, برای این است که اگر کاربر تمایل داشت اطلاعات مربوط به داوطلب دیگری را وارد سیستم نماید از ان استفاده کند. به همین منظور خاصیت Caption آن را به «جدید» ست کرده ایم.

Del- btn: این کلید, برای این است که اگر کاربر تمایل داشت اطلاعات داوطلبی رابه طور کامل از بانک حذف نماید از آن استفاده کند به همین جهت خاصیت Caption آن را به «حذف» ست کرده ایم.

همچنین این فرم از نه TexBox تشکیل شده که عبارتند از:

Codes: این TexBox برای دریافت کد داوطلب طراحی شده است. برای اینکه بتوانیم مانند زبان فارسی از راست به چپ بنویسیم خاصیت RightLeft این TexBox را به True ست کرده ایم. ارتفاع و پنهای این TexBox به ترتیب 285 و 855 تغییر داده شده است. برای کد فقط 8 رقم تعریف شده که برای کنترل آن خاصیت MaxLenght آن را به 8 ست شده است.

Names: این TexBox برای دریافت نام داوطلب طراحی شده است برای اینکه بتوانیم مانند زبان فارسی از راست به چپ بنویسیم خاصیت RighttoLeft این TexBox را به True تغییر داده ایم. ارتفاع و پهنای این TexBox به ترتیب 285 و 935 است. برای نام فقط 50 کاراکتر تعریف شده است. برای کنترل آن خاصیت MaxLenght آن را به 50 ست کرده ایم.

Familly: این TexBox برای دریافت نام خانوادگی داوطلب طراحی شده است. برای اینکه بتوانیم مانند زبان فراسی از راست به چپ بنویسیم خاصیت RighttoLeft این TexBox را به True ست کرده ایم. ارتفاع و پنهای این TexBox به ترتیب به 285 و 1935 تغییر داده شده. برای نام خانوادگی فقط 50 کاراکتر تعریف شده است. برای کنترل آن خاصیت Max Length آن را به 50 تغییر داده ایم.

Serial: این TexBox برای دریافت شماره شناسنامه داوطلب طراحی شده است. برای اینکه بتوانیم مانند زبان فارسی از راست به چپ بنویسیم خاصیت RighttoLeft این TexBox را به True ست کرده ایم. ارتفاع و پهنای این TexBox به ترتیب به 285 و 1095 ست کرده ایم برای شماره شناسنامه فقط 10 رقم تعریف شده است. برای کنترل آن خاصیت MaxLenght آن را به 10 تغییر داده ایم.

Year- Bron: این TexBox برای دریافت تاریخ تولد داوطلب طراحی شده است. برای اینکه بتوانیم مانند زبان فارسی از راست به چپ بنویسیم خاصیت RighttoLeft این TexBox آن را به True ست کرده ایم. ارتفاع و پهنای این TexBox به ترتیب به 285 و 975 تغییر داده ایم, برای سال تولد فقط 4 رقم تعریف شده است برای کنترل آن خاصیت MaxLenght آن را به 4 ست شده است.

Location: این TexBox برای دریافت محل تولد داوطلب طراحی شده است برای اینکه بتوانیم زبان فارسی را از راست به چپ بنویسیم خاصیت RighttoLeft این TexBox را به True ست کرده ایم. ارتفاع و پهنای این TexBox به ترتیب به 285 و 1935 تغییر داده ایم. برای محل تولد فقط 50 کاراکتر تعریف شده است برای کنترل آن خاصیت MaxLenght آ‎ن را به 50 تغییر داده شده است.

Address: این TexBox برای دریافت آدرس داوطلب طراحی شده, برای اینکه بتوانیم مانند زبان فارسی از راست به چپ بنویسیم خاصیت RightoLeft این TexBox را به True ست کرده ایم. ارتفاع و پهنای این TexBox به ترتیب به 285 و 4095 تغییر داده شده, برای آدرس فقط 200 کاراکتر تعریف شده است. برای کنترل آن خاصیت MaxLenght آن را به 200 تغییر داده ایم.

Exam: این TexBox برای دریافت و ثبت تاریخ آزمون داوطلب طراحی شده است. برای اینکه بتوانیم مانند زبان فارسی از راست به چپ بنویسیم خاصیت RightoLeft این TexBox را به True تغییر داده ایم. ارتفاع و پهنای این TexBox به ترتیب به 285 و 1335 ست شده است. برای تاریخ آزمون فقط 10 رقم تعریف شده است که برای کنترل آن خاصیت MaxLenght آن را به 10 تغییر داده ایم.

همانطور که گفته شد این صفحه (فرم) فقط مخصوص مدیر سیستم است, حال سوالی پیش می آید که چرا مدیر سیستم؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت که چون در هنگام آزمون افرادی هستند که قادر به تایپ نیستند به همین جهت چون در هنگام آزمون وقت برای مدیر سیستم و اداره راهنمایی و رانندگی دارای ارزش زیادی است و تعداد داوطلبین زیاد است بنابراین تمامی این قسمت ها تحت کنترل مدیر سیستم می باشد. به این ترتیب که با کلیک کردن روی ثبت مشخصات فرم زیر در صفحه مونیتور نمایان می شود:

فرم فوق همانطور که در بالا توضیح داده شد توسط مدیر سیستم پر می شود در فرم فوق فیلد کد داوطلب به عنوان کلید اصلی پروژه در نظر گرفته می شود. به این ترتیب که این فرم کد منحصر به فرد بوده و هر داوطلب یک کد دارد در این پروژه تکراری بودن مشخصات داوطلب براساس همین که داوطلبی مشخص شده است. در فیلدهای بعد مدیر سیستم به ترتیب, نام, نام خانوادگی, نام پدر, شماره شناسنامه, تاریخ تولد, محل تولد و آدرس داوطلب را وارد می کند.

آخرین فیلد, فیلد تاریخ آزمون است محتوی این فیلد از تاریخی که در اول اجرای برنامه از مدیر سیستم گرفته می شود پر می شود البته مدیر سیستم می تواند در فرم ثبت مشخصات نیز تاریخ را ویرایش کند. ولی برای ورود اطلاعات نیازی به پر کردن این فیلد نیست. بعد از اینکه مدیر سیستم اطلاعات را وارد کرد کلید ذخیره را فشار می دهد. بعد از زدن این کلید اطلاعات در بانک پروژه ثبت می شود برای درج مشخصات داوطلب دیگر کافی است که مدیر روی کلید جدید یکبار کلیک کند . بعد از زدن کلید فرم آماده گرفتن اطلاعات جدید می شود.

به همین ترتیب مدیر سیستم قادر خواهد بود اطلاعات مربوط به داوطلب دیگر را وارد کند. در همین جا لازم به ذکر می دانم که تمامی این فیلدها کنترل دشه است به این معنی که در فیلد های نام, نام خانوادگی, نام پدر و محل تولد از مدیر فقط حروف می گرد و از گرفتن اعداد و علائم دیگر خودداری می کند در فیلدهای کد داوطلب, شماره شناسنامه, تاریخ تولید, تاریخ آزمون مدیر فقط می تواند عدد وارد کند و در فیلد آدرس می توان رشته ای از کاراکترها را وارد نماید.

لیست اطلاعات فردی از قبل وارد شده باشد (قبلاص در آزمون شرکت کرده) دیگر نیازی نیست اطلاعات داوطلب را وارد کرد. کافی است کلید لیست افراد را فشار دهیم.

با فشار این کلید فرمی به شکل صفحه بعد نمایش داده می شود.

این فرم Person- List نام دارد. ارتفاع و پهنا این فرم به ترتیب: 6255 و 4200 تعیین شده است, برای خوانایی و زیبایی فرم خاصیت Caption فرم را به لیست داوطلبان ست کرده‌ایم. که حاوی یک ListBox به نام LST برای نمایش لیست افراد گذاشته شده است. ارتفاع و پهنا این لیست به ترتیب: 5520 و 4095 می باشد ناگفته نماند برای اینکه کاراکترها از راست به چپ نوشت شوند خاصیت RighttoLeft آن را به True ست کرده ایم.

این فرم همچنین شامل یک کلید به نام OK-btn می باشد وظیفه این کلید بستن این فرم می باشد که Caption آن برای خوانایی بیشتر به تایید ست شده است.

بعد از کلیک روی این کلید لیستی از داوطلبانی که در بانک موجودند نمایش داده می شود که می توان با دو بار کلیک روی اسامی آنها و یا کلیک بر روی کلید تایید یکی از آنها را انتخاب کرد با انجام این کار اطلاعات کامل داوطلب مورد نظر بر روی فرم ثبت مشخصات نمایان می شود و مدیر این توانایی را دارد که بتواند اطلاعات موجود را ویرایش کند و یا اینکه با کلیک کردن روی کلید حذف اطلاعات مربوط به آن شخص را از بانک نرم افزار حذف کند. (توجه: با زدن کلید حذف اطلاعات به طور کامل از بانک حذف می شود).

ویرایش مشخصات به این ترتیب است که بعد از انتخاب یکی از داوطلبین از لیست افراد و تایید آن اطلاعات آن شخص در فرم ثبت مشخصات نشان داده می شود و مدیر می تواند هر فیلدی که خود صلاح بداند تغییر داده و برای ضبط آن کلید ذخیره را فشار دهد.

بعد از اینکه اطلاعات داوطلب وارد شد (به صورت دستی و یا از لیست افراد) مدیر می تواند با کلیک کردن روی کلید تایید از فرم ثبت مشخصات خارج شود این به این معنا است که شخص انتخاب شده و آماده شروع آزمون میباشد.

بعد از زدن کلید تایید کنترل برنامه به فرم اصلی (Form1) بر می گردد.

جهت دریافت فایل معرفی یک نرم افزار به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی