نرم افزارهای سیستمی و امنیتی ، داده ای ، مهندسی و ...

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نرم افزارهای سیستمی و امنیتی , داده ای , مهندسی و ... :

نرم افزارهای سیستمی و امنیتی , داده ای , مهندسی و ...

نرم افزارهای سیستمی و امنیتی , داده ای , مهندسی و ...
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1- مقدمه

3

2- نرم‌افزارهای داده‌ای

2-1 DBMS

4

2-2 XML & Virtual DBMS

5

2-3 Data Management

9

3- نرم‌افزارهای سیستمی

3-1 Operating System

11

3-2 Infrastructure Software

12

4- نرم‌افزارهای امنیتی

4-1 Anti-virus

13

4-2 Security Software

15

5- نرم‌افزارهای تجاری

5-1 Finance Software

17

5-2 Office, Word processing

17

6- بسته‌های نرم‌افزاری

6-1 Package

19

6-2 The Automated Software Quality Tools

22

7- نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای

28

عنوان

صفحه

8- نرم‌افزارهای بازی

31

9- نرم‌افزارهای تجارت الکترونیکی

9- 1 Ecommerce Software

32

9-2 Ebusiness

33

10- نرم‌افزارهای ارتباط با مشتری

37

11- نرم‌افزارهای مدیریت ذخیره‌سازی

40

12- نرم‌افزارهای میان‌افزار

41

13- نرم‌افزارهای ارتباطی

47

14- نرم‌افزارهای Web Server

48

15- نرم‌افزارهای مهندسی

54

16- آمار بازار جهانی نرم‌افزار

58

17- بررسی بازار نرم‌افزار در ایران

60

1- مقدمه

صنعت نرم‌افزاری در جهان و ایران صنعتی است نو و نسبتاً جدید. با این وجود در طی عمر بسیار کوتاه, این صنعت تحولات وسیع, عمیق و شگرفی را شاهد بوده است. مهم‌ترین این نوع تحولات را می‌توان موارد زیر دانست:

× رشد شدید و قابل توجه در درآمد بخش

× تاثیر آن بر سایر صنایع (امروز نرم‌افزار را می‌توان یکی از انواع صنایع مادر یا پایه‌ای دانست)

× تحول عمیق در فناوری‌های مربوط به آن

× تحول در فرآیندهای آن و تبدیل آن‌ها از فرآیندهای تجربی به فرآیندهای مهندسی

× گسترش و تنوع بی‌سابقه در فرآورده‌ها و خدمات

مجموعه فوق باعث می‌شود که هر کشور دنیا برای رشد و توسعه صنعت نرم‌افزار خود برنامه‌ریزی‌های فراوانی بنماید اما از طرف دیگر, تجربه نشان می‌دهد که چنان چه بدون برنامه‌ریزی درست اقدام به ورود به این عرصه شود, نتیجه مطلوب ممکن است بدست نیاید. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم در کدام عرصه‌ها, چگونه و با چه مجموعه فرآورده‌ها و خدماتی باید وارد شد.

گزارش حاضر برای پاسخ‌گویی به همین مسئله آماده شده است. این گزارش (که اولین گزارش از مجموعه گزارشاتی از این دست است) ابتدا به بررسی وضعیت بازار جهانی می‌پردازد و سپس تخمینی از حجم بازار داخلی را بدست می‌دهد.

2-1 Data Base Management System

نرم‌افزار پایگاه داده‌ها Data Base, مجموعه‌ای است که داده های ذخیره شده به صورت منطقاً مجتمع و به هم مرتبط و حتی الامکان فاقد افزونگی را که مورد استفاده چند کاربر از یک محیط عملیاتی است به صورت هم زمان و اشتراکی تحت مدیریت یک سیستم کنترل متمرکز DBMS قرار می‌دهد. پس DBMS نرم‌افزاری است که به کاربر امکان می‌دهد که پایگاه داده خود را تعریف و بر روی آن عملیات انجام دهد و بر روی آن تا حدی کنترل داشته باشد.

در سال 1999 DBMS(مدیریت سیستم پایگاه داده‌ها) از یک رشد 18درصدی برخورداربوده است. درآمد بازار نرم‌افزار DBMS در سال 2000 حدود 8/8 میلیارد دلار برآورد شده است که نسبت به سال 1999, 10 درصد رشد داشته است. در سال 2000 Object DBMS و DBMS Pre-Relational که شامل HDBMS و NDBMS یک رشد منفی داشته و در مقابل DBMS Relational یک رشد 15% داشته است. در حقیقت DBMS‌R 80% از کل بازار DBMS را به خود اختصاص داده است .

در جدول زیر درآمد بازار نرم‌افزار DBMSتا سال 2005 پیش‌بینی شده است.

2005

2004

2003

2002

2001

2000

90/12744

10/11897

90/11065

70/10161

60/9375

40/8787

درآمد درجهان

سهم بازار

شرکت‌ها

1999

2000

4/31%

8/33%

Oracle

9/29%

1/30%

IBM

1/13%

9/14%

Microsoft

3/3%

2/3%

Sybase

0/5%

0/3%

Informix

3/17%

15%

Other

نمودار بالا سهم درآمد شرکتهای بزرگ تولیدکننده نرم‌افزارهای Data Base Management System را از بازار این دسته از نرم‌افزارها ارائه می‌کند.

http://cyberatlas.internet.com/big_picture/applications/article/0,,1301_771791,00.html

http://www.bccresearch.com/

2-2 XML , Virtual DBMS

( eXtensible Markup Language ) XML در سال‌های اخیر به عنوان استاندارد جدیدی برای بیان داده و رد و بدل کردن آن در اینترنت به کار می‌رود. XML محتوی اطلاعاتی را از فرمت نمایشی آن جدا می کند.

بازار XML و Virtual DBMS در سال 2000 از یک رشد 7/66% برخوردار بوده است. یعنی از مقدار 10 میلیون دلار در سال 1999 به 77 میلیون دلار در سال 2000 رسیده است.

جهت دریافت فایل نرم افزارهای سیستمی و امنیتی , داده ای , مهندسی و ... لطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی