پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم :

پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم در 66 صفحه ورد قابل ویرایش


پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم
فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :............................................................................................................................................................. 6

فصل اول..................................................................................................................................................................... 7

کلیات.......................................................................................................................................................................... 7

مقدمه :........................................................................................................................................................................ 8

نام کامل طرح و محل اجرای آن :.............................................................................................................................. 8

محل اجرا :.................................................................................................................................................................. 9

مشخصات متقاضیان :................................................................................................................................................. 9

دلایل انتخاب طرح :................................................................................................................................................... 9

وضعیت و میزان اشتغالزایی :................................................................................................................................... 10

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :.............................................................................................................................. 10

نام و کد محصولات................................................................................................................................................. 10

دسته بندی محصول................................................................................................................................................. 11

شماره تعرفه گمرکی................................................................................................................................................. 11

شرایط واردات محصول........................................................................................................................................... 12

بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول..................................................................................................... 12

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول...................................................... 12

بررسی قیمتهای داخلی............................................................................................................................................ 12

قیمت های جهانی.................................................................................................................................................... 13

معرفی موارد مصرف وکاربرد محصولات............................................................................................................... 13

کاربرد در صنعت خودرو......................................................................................................................................... 14

کاربرد در ساخت قطعات ماشین آلات صنعتی...................................................................................................... 14

کاربرد در ماشینهای اداری....................................................................................................................................... 15

کاربرد در لوازم خانگی............................................................................................................................................ 15

کاربرد متفرقه............................................................................................................................................................ 15

بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول............................................................ 15

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول............................................................................................ 16

کشورهای تراز اول تولیدکننده انواع خودرو............................................................................................................ 16

کشورهای عمده تولیدکننده ماشین آلات صنعتی.................................................................................................... 17

ذیلا" کشورهای عمده تولیدکننده ماشینآلات صنعتی معرفی شده است :............................................................. 17

معرفی شرایط صادرات............................................................................................................................................ 17

بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور........................................................................................ 19

نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی( در واحدهای تولیدی فعال.......................................... 19

بررسی روند تولید واقعی قطعات صنعتی به روش دایکاست در کشور................................................................. 20

بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال................................................................................................... 21

فرایند تولید قطعات به روش دایکاست به صورت زیر است:................................................................................ 21

پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور........................................................................................................................ 22

الف ( پیشبینی عرضه واحدهای فعال...................................................................................................................... 22

ب ( پیشبینی عرضه واحدهای در حال ایجاد.......................................................................................................... 22

با توجه به جدول بالا , ظرفیت طرح های در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد, به صورت زیر قابل پیش بینی است:.................................................................................................................................................................................. 23

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 1385.......................................................... 23

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون..................................................................................................... 24

برآورد میزان مصرف قطعات در صنایع خودروسازی............................................................................................ 25

الف( برآورد میزان مصرف در هر خودرو )واحد خودرو(.................................................................................... 25

میزان مصرف قطعات آلومینیومی در هر خودرو 11,2 درصد وزن آن برآورد گردید . لذا بر حسب ماهیت این قطعات تقسیم بندی زیر در مورد آنها قابل انجام می باشد :...................................................................................................................................................... 26

ب( برآورد تعداد خودروی تولید شده در کشور................................................................................................... 26

برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو................................................................................. 28

توضیح : در جدول بالا :.......................................................................................................................................... 29

برآورد میزان مصرف غیر خودروئی قطعات دایکاست.......................................................................................... 30

جمع بندی میزان مصرف کل قطعات دایکاست در کشور...................................................................................... 30

جمع بندی میزان مصرف داخل قطعات دایکاست در صنعت خودرو................................................................... 31

بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 1385............................................................................ 31

صادرات قطعات خودرو.......................................................................................................................................... 31

صادرات قطعات دایکاست غیر خودروئی.............................................................................................................. 32

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم............................................................... 33

برآورد میزان تقاضای بازار خودروئی در آینده....................................................................................................... 33

الف( پیشبینی تقاضا در بازار خودروسازان............................................................................................................ 33

ب( بازار خدمات پساز فروش خودرو................................................................................................................... 33

برآورد میزان تقاضای بازار غیرخودروئی در آینده................................................................................................. 34

جمع بندی پیش بینی تقاضای بازار داخل در آینده................................................................................................ 34

برآورد قابلیت صادرات در آینده............................................................................................................................. 35

برآورد تقاضای کل.................................................................................................................................................... 35

جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار 36

بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها.................................... 36

بررسی روش تولید دایکاست................................................................................................................................... 36

روش تولید قطعات آلومینیومی از طریق ریختگری تحت فشار )دایکاست( را میتوان به صورت زیر نمایش داد: 36

شرحی بر فعالیتهای مختلف فرایند تولید................................................................................................................ 37

ذوب شمش آلومینیوم در کوره................................................................................................................................ 37

انتقال مذاب آلومینیوم به ماشین دایکست............................................................................................................... 37

پرس)تزریق( آلومینیوم مذاب به داخل قالب........................................................................................................... 37

خارج کردن قطعه از قالب و تریم آن....................................................................................................................... 37

ماشینکاری................................................................................................................................................................ 38

مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان............................................................................... 38

روش تولید با روش های تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد : 38

تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در تولید محصول......................................................................... 39

با عنایت بر شرح ارائه شده تکنولوژی, نقاط قوت و ضعف آن در جدول زیر جمعبندی شده است :................ 39

مجوز های قانونی :................................................................................................................................................... 39

مراحل صدور جواز تاسیس :................................................................................................................................... 39

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس......................................... 40

1- اشخاص حقیقی............................................................................................................................................... 40

2- اشخاص حقوقی.............................................................................................................................................. 40

مدارک مورد نیاز:..................................................................................................................................................... 40

اصلاحیه جواز تاسیس :........................................................................................................................................... 41

تعریف:...................................................................................................................................................................... 41

صدور پروانه بهره برداری :..................................................................................................................................... 42

مراحل صدور توسعه طرح :..................................................................................................................................... 42

فصل دوم.................................................................................................................................................................. 43

روش انجام کار......................................................................................................................................................... 43

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :.................................................. 44

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :........................................................................................... 44

پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم
فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :................................................................................................. 44

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :................................................................. 45

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان............................................................................................... 46

برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح..................................................................................................................... 46

لحاظ کردن نقطه سربسر تولید................................................................................................................................. 46

لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار....................................................................................................................... 46

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح................................................................................................................ 47

انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می گیرد :..................................... 47

بازارهای فروش محصول......................................................................................................................................... 47

الف ( بازار خودروسازان.......................................................................................................................................... 48

بازار تولید کنندگان لوازم خانگی و ماشین آلات صنعتی....................................................................................... 48

بازار تأمین مواد اولیه................................................................................................................................................ 48

احتیاجات و نیازمندیهای دیگر طرح....................................................................................................................... 49

امکانات زیر بنایی مورد نیاز.................................................................................................................................... 49

حمایت های خاص دولتی........................................................................................................................................ 49

با جمعبندی مطالعات مکانیابی, محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است.............................. 50

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی............................................................................................................. 50

حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی................................................................................ 50

حمایت های مالی..................................................................................................................................................... 51

فصل سوم................................................................................................................................................................. 52

امور مالی طرح......................................................................................................................................................... 52

سرمایه گذاری ثابت طرح :...................................................................................................................................... 53

خرید دفتر کار :........................................................................................................................................................ 53

هزینه زمین :............................................................................................................................................................. 53

هزینه محوطه سازی :............................................................................................................................................... 54

هزینه ساختمان سازی:............................................................................................................................................. 54

هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :...................................................................................................................... 55

تجهیزات مورد نیاز :................................................................................................................................................ 55

تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی........................................................................................................................... 56

وسایل اداری و خدماتی........................................................................................................................................... 56

وسایط نقلیه.............................................................................................................................................................. 57

هزینه های قبل از بهره برداری................................................................................................................................ 57

هزینه های پیش بینی نشده...................................................................................................................................... 57

جدول هزینه های ثابت طرح :................................................................................................................................. 58

مواد اولیه :............................................................................................................................................................... 58

برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن..................................................................................... 58

معرفی نوع ماده اولیه عمده...................................................................................................................................... 58

معرفی منابع تأمین مواد اولیه................................................................................................................................... 59

برآورد قیمتهای مواد اولیه مصرفی.......................................................................................................................... 59

برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه.................................................................................................................... 59

بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده.................................................. 60

انرژی مصرفی سالیانه :............................................................................................................................................ 61

بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح............................................................................................ 61

برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن............................................................................................................ 61

برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن............................................................................................................. 61

برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن........................................................................................ 62

برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن............................................................................ 62

برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز......................................................................................................................... 62

نیازمندی طرح به راه را میتوان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد :................................................................. 63

عبور و مرور کامیونهای حامل مواد اولیه و محصول............................................................................................... 63

عبور و مرور کارکنان................................................................................................................................................ 63

سایر امکانات مانند راهآهن, فرودگاه و بندر.......................................................................................................... 63

فصل چهارم.............................................................................................................................................................. 64

جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................................................................. 64

نتایج حاصله از اجرای طرح :.................................................................................................................................. 65

الف - با عنایت بر مطالعات صورت گرفته, نتیجه گیری میشود که احداث واحدهای جدید تولید قطعات دایکاست در کشورتوجیه ناپذیر می باشد که دلایل آنرا می توان بصورت زیر بیان کر د:............................................................................................................. 65

ب – در صورتیکه مجری طرح از توانائی ها و مزیت های زیر برخوردار باشد , می تواند طرح را در ظرفیت پیشنهادی و با اهدف صادرات انجام دهد.................................................................................................................................................................................. 65
خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم پرداخته شده است , برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است , این طرح شامل چهار فصل میباشد , فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه , تاریخچه , مجوز های قانونی مورد نیاز , وضعیت بازار , میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است , فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است , بازدید از واحد کاری مشابه , نیروی انسانی , نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد , فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) , عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز , میزان سرمایه گذاری , مواد اولیه مورد نیاز , ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد , در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .مقدمه :

مطالعات امکان سنجی, مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار, فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد.

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی از طریق ریختگری تحت فشار آلومینیوم می باشدکه در قالب متدولوژی علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق , ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید ریخته گری تحت فشار آلومینیوممحل اجرا :

مشخصات متقاضیان :

نام


نام خانوادگی


مدرک تحصیلی


تلفن


دلایل انتخاب طرح :

عمده ترین مصرف قطعات مورد مطالعه در صنعت خودرو است . در کشور ما توسعه صنعت خودرو از سال 1371 شروع شده و سیاست های دولت در گسترش این صنعت و کسب سهم از بازار جهانی می باشد. توسعه صنعت خودرو سبب توسعه صنعت قطع هسازی در کشور شده است بطوریکه هم اکنون حدود 1700 قطعه ساز در کشور فعالیت می نمایند. صنعت خودرو حدود چهار درصد و صنعت قطعه سازی 5/2 درصد از GNP کشور را تشکیل می دهند و در این میان قطعات کند مصرف خودرو که محصول مورد مطالعه نیز در آن خانواده قرار دارد , به لحاظ تکنولوژیکی از اهمیت بالائی در قطعه سازی برخوردار می باشند .

توسعه صادرات از دیگر سیاست های دولت است که قطعات خودرو نیز در این حرکت قرار دارند. نگاه ویژه مسئولین به صادرات قطعات خودرو , ایجاد ستاد ویژه توسعه صادرات این قطعات در سازمان توسعه تجارت ایران و بسیاری از موارد دیگر , نشان از وجود حرکت عظیم در توسعه تولید و صادرات قطعات خودرو می باشد . بنابراین می توان گفت که هر چند قطعات خودرو در ردیف کالاهای اساسی و استراتژیک قرار ندارند ولی این قطعات در ردیف کالاهای مهم و حساس کشور قرار دارند .وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح 25 نفر میباشد .تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

نام و کد محصولات

محصولات مورد مطالعه طرح حاضر, انواع قطعات صنعتی میباشد که از طریق ریختگری تحت فشار آلومینیوم تولید میگردند. این روش در صنعت تحت عنوان دایکاست ( DIE CASTING) آلومینیوم معروف می باشد .

آلومینیوم فلزی است سبک, با رنگ روشن, مقاوم در مقابل بسیاری از عوامل شیمیایی مانند زنگ زدگی , خوردگی و غیره و این خواصبارز آن سبب شده است که در بسیاری از تجهیزات , ماشین آلات و ابزارآلات کاربرد آن روز به روز عمومیت پیدا نماید. قطعات تولید شده از 3 برابر از فولاد سبکتر است و لذا بسیاری از لوازم خانگی, ماشین های اداری, ماشین آلات صنعتی, خودروها, هواپیما و حتی صنایع نظامی که در آنها وزن دارای اهمیت بالا می باشد دارای کاربرد است.

قطعات صنعتی آلومینیومی به روش های مختلف تولید میگردند که ریختگری تحت فشار (Die Casting) یکی از روشهای تولید این قطعات است.

در این روش فلز مذاب آلومینیوم تحت فشار پرس به داخل قالب تزریق شده و قطعه تولید میگردد. اصلی ترین علل استفاده از روش ریختهگری تحت فشار, عدم قابلیت تولید قطعه از طریق روش های دیگر تولید میباشد که این امر به واسطه پیچیدگی فنی قطعات به وجود می آید.دسته بندی محصول

ریختگری تحت فشار آلومینیوم عموماً برای تولید قطعات کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

فشار تزریق, اندازه قالبها و توان ماشین آلات از جمله محدودیتهای فنی تولید قطعات به شمار می آیند. وزن قطعات تولیدی این روش از چند گرم تا حدود 3000 گرم میباشد. قطعات بزرگتر عموماً از طریق ریختگری عادی تولید می گردند.شماره تعرفه گمرکی

قطعات آلومینیومی تولید شده از طریق ریختگری تحت فشار آلومینیوم دارای کاربرد بسیار متنوع مانند قطعات خودرو, قطعات ماشین های اداری, لوازم خانگی, ماشینآلات صنعتی, هواپیما, صنایع نظامی و غیره کاربرد دارد. این قطعه یک محصول واسطهای محسوب می گردد. از اینرو شماره تعرفه مستقلی برای آن تدوین نشده است و عموماً این قطعات را در قالب مجموعه های مورد استفاده آن دسته بندی مینمایند. علی ایحال یکی از موارد کاربرد قطعات مورد مطالعه, ساخت اتصالات لوله کشی میباشد که در این حالت شماره تعرفه 7609 برای آن وجود دارد.شرایط واردات محصول

با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات بازرگانی , نتیجه گیری شده است که محدودیت خاصی برای واردات قطعات تولید شده از طریق ریختگری آلومینیوم وجود ندارد و لذا کلیه واردکنندگان میتوانند به هر تعداد اقدام به واردسازی آن نمایند. حقوق ورودی این قطعات برحسب موارد استفاده از 15 تا 40 درصد متغیر است.

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان

در زمینه جذب مشتریان می توان از روش های مختلف بازاریابی استفاده نمود , تبلیغات تلویزیونی , استفاده از بنر های و تیزر های تبلیغاتی , استفاده از چاپ پوستر های تبلیغاتی, تبلیغات اینترنتی و ارائه روش های تبلیغاتی دیگر .برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح

حداقل ظرفیت اقتصادی یک واحد تولیدی, ظرفیتی است که در آن درآمدهای حاصل علاوه بر پوشش دهی کلیه هزینه ها, حداقل سود قابل قبول را نیز برای سرمایه گذار ایجاد نماید. از اینرو با نگرش فوق, حداقل ظرفیت اقتصادی طرح برآورد میگردد که در اینجا ابتدا پیش فرض های تعیین ظرفیت اقتصادی شرح مختصری داده شده و سپس با استناد بر آنها, حداقل ظرفیت ارائه خواهد شد.لحاظ کردن نقطه سربسر تولید

نقطه سربسر تولید, میزان تولیدی است که تحت آن درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی تنها هزینه های طرح را پوشش میدهد و به عبارت دیگر در نقطه سربسر تولید هزینه ها مساوی درآمدها میباشد. بنابراین ظرفیت تولید اقتصادی لازم است بالاتر از نقطه سربسر باشد.لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار

حداقل سود مورد انتظار یک طرح اقتصادی تابع حجم سرمایه گذاری کل آن )سرمایه ثابت +سرمایه در گردش ( میباشد. نرخ سود مورد انتظار عموماً براساس نرخ بهره تسهیلات بانکی تعیین می شود. در کشور ما سود بانکی معادل 14 درصد است . بنابراین عموماً سود مورد انتظار طرح طوری تعیین میشود که نرخ بازگشتی حدود پنجاه درصد بیش از نرخ بهره بانکی برای سرمایه گذار ایجاد نماید.

با عنایت بر مطالب ذکر شده و پساز تجزیه و تحلیل های لازم, حداقل ظرفیت اسمیاقتصادی طرح 313 تن پیشنهاد می گردد که با احتساب راندمان 80 درصد , ظرفیت عملی 250 تن حاصل خواهد شد .پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می گیرد :

· بازارهای فروش محصولات
· بازارهای تأمین مواد اولیه
· احتیاجات و نیازمندی دیگر طرح
· امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
· حمایت های خاص دولتی

در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهای فوق, مکانیابی اجرای طرح انجام خواهد گردید.بازارهای فروش محصول

یکی از معیارهای مکان یابی هر طرح تولیدی, انتخاب محلی است که دارای نزدیکترین فاصله با بازارهای محصولات طرح باشد. در بخش یک شرح داده شد که بازار محصولات طرح , بازار خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش آن , بازار تولید کنندگان لوازم خانگی و ماشین آلات صنعتی می باشد. بنابراین محل اجرای طرح لازم است نزدیکترین فاصله را با این بازارها داشته باشد.

الف ( بازار خودروسازان

اصلیترین خریدار قطعات خودرو در این بازار, شرکتهای بزرگ ساپکو, سازهگستر سایپا و برخی شرکتهای تابعه این دو تأمین کننده بزرگ کشور می باشد که این شرکتها همه در شهر تهران مستقر هستند. بنابراین از لحاظ بازار خودروسازان, مناسبترین محل اجرای طرح, یکی از شهرک های صنعتی استان تهران میباشد.

لینک کمکی